سنگ قبر مادر

سنگ قبر مادر
جایگاه و ارزش قطره های باران را گلهای تشنه می دانند، مادران همچون بارانی هستند که بر تن گلهای زندگی خود می‌بارند و آنها را سیراب می‌کنند.
مادر یعنی تمام هستی
پروردگار رحمت خود را با حضور نازنین مادر در زندگی، بر سر ما نازل می کند مادر همچون بارانی است که بر تن گل‌های زندگی خود برای جلا دادن روح و سیراب کردن آنها می‌بارد .
مادر یعنی عشق و آرامش. جوشش عشق مادر به فرزند در هیچ کجای دنیا یافت نمی‌شود.
به راستی که مادر شاهکار خلقت بوده و از هر گوهری بالاتر است، نفس کشیدن مادر زندگی و حیات را در رگهای ما جاری می سازد.
ما انسانها اگر بدانیم که خوشبختی دوست داشتن چیزی است که بدست آورده‌ایم پس ما خوشبخت‌ترین افراد روی زمین هستیم چرا که مادر نور و خوشبختی است که پروردگار از روز ازل در روح و جسم ما تنیده، پس قدرش را بدانیم و مقام او را ارج نهیم.
مادر بودن سخت‌ترین و پرمشقت‌ترین کار دنیاست که تا آخر عمر هم بازنشستگی ندارد و تنها حقوقی که بابت آن طلب می‌کند اندکی عشق است.

نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
سنگ قبر ویژه
نمونه سنگ قبر مادر
سنگ قبر ویژه
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر
نمونه سنگ قبر مادر